Vilkår for Agerbakkens Private pasningsordning

Agerbakkens private pasningsordning er en privat pasningsordning med vilkår jf. dagtilbudslovens § 78.

Ordningen er godkendt af Odense kommune, som har tilsynspligt med dagplejen, hvor de fører tilsyn med sikkerhed, hygiejne og børnenes udvikling og trivsel

Der er uanmeldte besøg ca. 1. gang om året, på lige fod som man gør med den kommunale dagpleje.